Manus sänds till förlaget via post eller e-mail.

Kontakta oss gärna för diskussion. Vi bistår gärna med hjälp om idéerna, texterna eller bilderna känns rätt.