Manus sänds till förlaget via post eller e-mail.

Kontakta oss gärna för diskussion. Vi bistår gärna med hjälp om idéerna, texterna eller bilderna känns rätt.

Just nu är det dock manus-stopp på grund av flera pågående projekt.