Vad är på gång?

StoryMax har som vanligt en hel del på gång. Det är fortfarande vinter och pandemin håller världen i sitt grepp, men jag tycker nog att man kan skönja en ljusning. Våren kommer fortare än vi anar, de demokratiska krafterna i världen har åtminstone för tillfället vunnit mark och med vaccinet Läs mer…